HetWerk literair kladschrift

HetWerk
literair kladschrift van Meurs A.M.

HetWerk66A literair kladschrift van Meurs A.M. 18 januari 2017. Nu ook met toegevoegde engelse vertaling d.d. 18 februari 2017.
Met: De mensensmokkelaar van Amsterdam
Gruwelverhaal over vluchtelingen en zij die over hun rug politiek bedrijven. Maar met een verrassende afloop.
Nu ook in engelse vertaling. Met een nieuwjaarsboodschap die niet anders dan een aanklacht kan zijn. Van net overleden broer Gerard tegen de huidige organisatie van de gezondheidszorg, en van Hashim, vluchteling uit Soedan van We Are Here, die midden 2016 een einde aan zijn leven maakte na 6 jaar geprobeerd te hebben asiel te krijgen, en die 2 indrukwekkende statements achterliet. Deze nu ook in het Engels, Frans en Arabisch.

 

HetWerk
literair kladschrift van
Meurs A.M. ISSN 2215-1494
19e Jaargang Nr.66A
18 januari 2017 Los nr: €4,-
Met bijlagen, vertalingen dd 18 februari 2017 €5
Grootabonnement NL (11 nrs looptijd ruim 2 jaar): €41; Kleinabonnement (6 nrs, looptijd ±1,5 jaar): €21,50;
Steunabonnement (11 nrs): €50.
België en rest Europa: €50. Overmaken op IBAN: NL07 INGB0007646016 t.n.v. Meurs A.M. Amsterdam ovv Uw adres. BIC: INGBNL2A. Of mail naar: hetwerkliterair@hotmail.com
Neem een(Steun) abonnement
HetWerk is een tijdschrift dat gewoon zijn gang gaat. In elk nummer worden een nieuw verhaal, een commentaar, diverse columns en soms zelfs een ge-dicht gepubliceerd. Al deze zaken tege-lijk van één hand zijn alleen in een ei-gen tijdschrift mogelijk.
HetWerk heeft tot doel ‘het werk in uitvoering’ van Meurs A.M. naar bui-ten te brengen. Op het geschrevene wordt regelmatig kritisch teruggeko-men. Word abonnee als u dit alles waardeert. Een abonnement draagt bij aan de continuïteit van HetWerk.
Met een (steun)abonnement steunt u een kleinschalig literair initiatief opzij van de hoofdstroom. U kunt het tekort op HetWerk beperken door een (steun)abonnement te nemen.
De schrijver van een éénmanstijdschrift is zich ervan bewust dat zijn werk uniek is. Hij benadrukt dit nog eens door elk exemplaar te nummeren en te signeren. HetWerk, kwestie van schrijven. HetWerk, een kijkje in de keuken van het schrijven.
hetwerkliterair@hotmail.com
www.meursam.nl
De meeste nrs van HetWerk zijn nog verkrijgbaar à €3 of €4 (kleur).
Het volledige werk van Meurs A.M. ligt ter inzage bij de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag.