Actuele artikelen

Rutger Groot Wassink, los deze ONGERIJMDHEID aub nog voor het Paasweekeind op!
https://www.facebook.com/ton.meurs.7/posts/3136694776349499

Als wij zeggen: ‘Er zijn geen veilige landen in Afrika’, dan is dat dichter bij de waarheid dan de suggestie van wethouder Rutger Groot Wassink dat #vluchtelingen uit #Gambia, #Nigeria of #Senegal VEILIG naar hun land terug kunnen.

Bovendien kan er door de #Coronacrisis helemaal niemand terug, niet naar het land van #herkomst en niet naar het land van #eersteAankomst (#Dublinregeling).
Dus:
<Geen kans op veilige uitzetting naar land van herkomst> zou moeten betekenen: Recht op asiel!
En <geen kans op veilige uitzetting naar land van eerste aankomst> (Dublinregeling): Recht op asielprocedure in Nederland!
DAT IS DUS DE TAAK VAN REGERING.

Maar ondertussen liggen deze mensen op de stoep van #Amsterdam en mag de stad en Rutger Groot Wassink niet over ze heen stappen: Rutger Groot Wassink, los deze ONGERIJMDHEID aub nog voor het Paasweekeind op!
https://www.facebook.com/ton.meurs.7/posts/3136694776349499

VluchtelingenGarage in feite onderdeel van gemeentelijk Corona-opvangbeleid maar particulieren moeten kosten dragen


VALLEN EN OPSTAAN IN DE VLUCHTELINGENGARAGE


DE SCHANDE VAN AMSTERDAM Nog steeds Geen #Noodopvang voor #ongedocumenteerde, #dakloze #vluchtelingen
O


Als de hulp is uitgeput, wat zijn dan zij die deze hulp nodig hebben?


Onze particuliere financiële hulpactie voor de vluchtelingen van WijZijnHier, gecombineerd met De Mensensmokkelaar van Amsterdam in afleveringen


Onze strijd voor de onmiddellijke opening van een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam (en de correspondentie met de gemeente)

VluchtelingenGarage in feite onderdeel van gemeentelijk Corona-opvangbeleid maar particulieren moeten kosten dragen

DE #SCHANDE VAN #AMSTERDAM
De kosten van minimaal €1300 per week voor de noodzakelijke voorzieningen voor 100 #vluchtelingen die geen kant op kunnen worden al maanden gedragen door particulieren.

De gemeente schrijft op 31 maart:


<Er is momenteel geen sprake van verhuizing van de groep naar een 24-uursopvang, omdat de GGD het besmettingsgevaar daar groter acht dan op hun huidige locatie.>
Daaruit blijken 2 dingen: 1. Dat er wel sprake zou zijn van verhuizing van de groep naar een 24-Uursopvang als het besmettingsgevaar daar NIET groter werd geacht dan op hun huidige locatie; 2. Dat hun huidige locatie, de Garage Kempering, dus duidelijk een rol speelt in het huidige gemeentelijk opvangbeleid.

(13 april 2020)
In tegenstelling tot wat de gemeente in het kader van #Coronabestrijding doet met de #Nachtopvang aan de Transformatorweg en de Sporthallen o.a. in Zuid, namelijk de ZORG EN DE REKENING OP ZICH NEMEN, beperkt zij zich wat betreft de #Vluchtelingengarage tot het plotseling daar neerkwakken van een overdreven aantal Dixies (toiletten).
De logische consequentie zou dan ook zijn dat de gemeente eindelijk tenminste de kosten van die opvang in de #Vluchtelingengarage van particulieren overneemt en een gebouw ter beschikking stelt. Er staat genoeg (hotel)ruimte leeg.

Van: Ollivieira, Anouschka <A.Ollivieira@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 13:10
Aan: ‘frans.zoer@hotmail.com’ <frans.zoer@hotmail.com>
CC: Bestuursondersteuning SDZO <Bestuursondersteuning.SDZO@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: vraag over sloop van parkeergarage Kempering  

Geachte heer Zoer,

Het huidige beleid is dat er tijdens de Coronacrisis geen ontruiming van garage Kempering zal plaatsvinden. Het is nu nog niet bekend welke einddatum daarmee gepaard gaat.

Er is momenteel geen sprake van verhuizing van de groep naar een 24-uursopvang, omdat de GGD het besmettingsgevaar daar groter acht dan op hun huidige locatie.

Het beleid wordt regelmatig tegen het licht gehouden wanneer er weer nieuwe informatie beschikbaar is. De bevindingen en het advies van de GGD blijven hierin leidend.

Mochten er andere maatregelen getroffen of een nieuwe voorziening verzorgd worden voor de personen in garage Kempering, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
 
Anouschka Ollivieira
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid
Stadsdeel Zuidoost
Gemeente Amsterdam

De boodschap die vluchtelingen op 9 mei 2019 meekregen op een visitekaartje toen zij zich wilden aanmelden voor de 24Uursopvang. De gebouwen waar vluchtelingen die al lang in de opvang zaten werden opgevangen in afwachting van de 24Uursopvang, werden door de ambtenaren nog steeds <BBB> genoemd, <BedBadBrood>, terwijl dat niet meer bestond. Door de Coronacrisis is dit systeem feitelijk weer ingevoerd, omdat er voor daklozen een #Nachtopvang is ingesteld waarbij men overdag de straat op moet, met alle gevaren vandien voor besmetting. De inconsequentie: iedereen binnenblijven maar daklozen juist de straat op.

De ongedocumenteerde vluchtelingen vechten al bijna een jaar voor een #Noodopvang naast de meteen al verstopte #24Uursopvang.