DE VS KIEZEN VOOR HUN EIGEN GEOPOLITIEK BELANG

Achterhaalde getallen: Op 2 november 2023 bijna 10.000 slachtoffers in Gaza en ca 175 op Westbank

TERWIJL ISRAËL DE BEVOLKING VAN GAZA PROBEERT UIT TE ROEIEN EN TE VERDRIJVEN. Een nieuwe NAKBA!

Het is tegelijk ongelooflijk, misdadig en onaanvaardbaar.

De VS kiezen in de oorlog van Israël tegen Gaza voor hun eigen geopolitiek belang en macht in het MiddenOosten en in de wereld.
Ze offeren daarvoor niet alleen de volledige bevolking van Gaza op, de Palestijnen in de bezette Westbank, veel Libanezen en ook veel Israëliërs. De VS sturen aan op een oorlog met Hezbolla en andere organisaties die Israël dreigen als reactie op de Israëlische genocide op het volk van Gaza.

De VS weigerden op te komen voor een staakthetvuren om de moord op nu al meer dan 7000 Palestijnen te stoppen en de uiterst noodzakelijke humanitaire hulp mogelijk te maken en daarmee 1000den doden meer te voorkomen.

Daarentegen faciliteren ze een inval van Israël in de vorm van een grondoorlog die aan beide zijden onnoemelijk veel doden zal kosten.

THE US CHOOSES ITS OWN GEOPOLITICAL INTEREST
WHILE ISRAEL TRYS TO EXTERMINATE AND EXPLODE THE POPULATION OF GAZA. A new NAKBA!
It is at the same time unbelievable, criminal and unacceptable.
In Israel’s war against Gaza, the US is choosing its own geopolitical interest and power in the Middle East and in the world.
They not only sacrifice the entire population of Gaza, the Palestinians in the occupied West Bank, many Lebanese and also many Israelis.
The US is pushing for war with Hezbolla and other organizations that threaten Israel in response to the Israeli genocide of the people of Gaza.
The US refused to call for a ceasefire to allow desperately needed humanitarian aid and thus prevent 1,000s more deaths.
On the other hand, they are facilitating an Israeli invasion in the form of a ground war that will cost untold numbers of lives on both sides.

Ze gebruiken woorden als ‘Westerse democratische waarden’, waarvoor ze zeggen altijd te zijn opgekomen. Maar wij denken aan de mislukkingen in Viëtnam, Irak en Afghanistan. Ze vergelijken het met de oorlog van Oekraïne tegen de Russische inval en bezetting, maar wij denken aan de halfslachtige steun, waarbij de Oekraïners in feite het echte gevecht alleen voeren, ongeacht het veelmalig schermen van de VS met de miljarden steun.

Dit alles wordt gemotiveerd met het volledig demoniseren en bestialiseren van Hamas met als conclusie dat deze uitgeroeid moet worden. Joden weten beter dan wie ook hoe ook de holocaust met bestialiseren begon.

Onder het mom van alleen Hamas te bestrijden bombarderen de Israëliers ALLE Gazanen. De smoes is dat Hamas zich achter de bevolking verbergt en zelfs dat Hamas uit is op burgerslachtoffers.

Een andere smoes is dat Israël altijd waarschuwt. Dat is meestal niet zo, maar vooral: een waarschuwing heeft geen zin als je nergens naartoe kunt of als je op die andere plek ook wordt gebombardeerd.

Die andere plek kan dichtbij maar ook ver weg zijn. Zoals we gezien hebben met de miljoen Gazanen die van Israël (geheel tegen het oorlogsrecht) van het noorden naar het zuiden moesten vluchten en daar werden gebombardeerd. Die andere veilige plek is er dus gewoon NIET.

Al dit moorden vindt plaats onder de leus dat Israël het recht heeft zich te verdedigen. En bijna iedereen knikt daar braaf op van ja. Maar is dat zo?

Israël is een bezettende macht, niet officieel maar in feite ook van Gaza. Het bepaalt volledig wat de ‘grenzen’ voor Gaza zijn, op alle gebied, letterlijk en figuurlijk, zelfs wat betreft water, voedsel en medicijnen.

Heeft een bezettende macht het recht zich te verdedigen tegen degenen die die bezetting bestrijden? Had Duitsland het recht zich te verdedigen tegen verzetsstrijdster Hannie Schaft of tegen de geallieerden?

Dat wil  niet zeggen dat verzet tegen een bezetting geen beperkingen kent: in alle gevallen moet namelijk de burger worden ontzien. In het geval van de geallieerde bombardementen op bijvoorbeeld Dresden, Hiroshima en Nagasaki gebeurde dat duidelijk niet. En wat met de gewapende burgers, zoals de kolonisten in de bezette Westbank die heel wat gemoord hebben en steeds meer moorden, en die in Israël aan de grens met Gaza?

De actie van de gewapende tak van Hamas is een reactie op de wurging van Gaza en het onder bescherming van het Israëlische leger optreden van gewapende kolonisten tegen de Palestijnen op de bezette Westbank én op meer dan 75 jaar moord, verdrijving, landroof, internering enz. van Palestijnen.

De huidige uiterst rechtse, zionistische regering van Netanyaju laat geen enkele hoop op verandering voor de onderdrukte Palestijnen in het huidige Israël. Een volk dat alle hoop en perspectief wordt ontnomen kan dat tot onberekenbare daden komen.

Een groot deel van de bevolking van Israël dat zich verzette tegen de aantasting van de rechtsstaat door Netanyahu, maar dat zich nu schaart achter de wraakacties tegen de Palestijnen in het algemeen en in het bijzonder die in Gaza, heeft zich niet gerealiseerd dat die rechtsstaat voor de Palestijnen in Israël nooit heeft bestaan en dat hun perspectief nul is. Om het over de verdreven en gevluchte Palestijnen nog niet te hebben.

De organisatie Hamas is een gevolg en tegelijk een antwoord op de misdaden van Israël tegen het Palestijnse volk. Israël heeft Gaza jarenlang bezet gehouden maar heeft deze bezetting met name door het verzet van Hamas moeten opgeven. Israël heeft daarna de wurging van Gaza voortgezet en heeft een van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld zo goed als volledig van de buitenwereld afgesloten. 75% Van de bevolking van Gaza bestaat uit verdrevenen of vluchtelingen uit Israël.

Hamas is het overheidsapparaat van Gaza en dus verantwoordelijk voor alle voorzieningen in het gebied en als zodanig nauw verbonden met het dagelijks leven van de Gazanen. Hamas is dit onder een blokkade van Israël en daarmee tijdens een voortdurende noodtoestand.

Gaza is nadat de Israëliers de bezetting moesten opheffen diverse keren aangevallen, waarbij ook toen in totaal enkele duizenden burgers werden gedood.

Hamas is ook een bevrijdingsorganisatie met een gewapende tak, de Al Qasam brigade. Het is Gaza niet toegestaan om een geregeld leger op te bouwen. Israël daarentegen heeft door toedoen van de VS een van de sterkste legers ter wereld.

Een gewapende verzetsorganisatie is het logische gevolg van een bezetting, een blokkade, een verdrijving uit hun oorspronkelijke woongebieden en van onderdrukking.

Een verzetsorganisatie wordt, gewild of niet, altijd beïnvloed door het soort geweld, het soort onderdrukking dat tegen haar gebruikt wordt.

Hoe groter de overmacht van de bezetter is, hoe groter het geweld van de bezetting is, hoe meer kans er is dat de verzetsorganisatie zich niet aan het oorlogsrecht houdt, kan houden.
Rechtskundige en medewerker van het Internationaal Gerechtshof Knoops vertelde ons op tv hoe sommige daden wel tegen het oorlogsrecht maar toch geen oorlogsmisdaden kunnen zijn.

Tussen haakjes: Waarom durven zowel de VS als Israël geen lid te worden van dit Internationaal Gerechtshof? Het is duidelijk waarom.
Zo zou het kunnen zijn dat het geweld van Hamas tegen politieagenten en soldaten – ruim 365 van de 1400 door Hamas op 7 oktober gedode Israëliers – , niet tegen het oorlogsrecht is,
dat het geweld tegen een kibboets dit wel is, maar, hoe verschrikkelijk ook omdat er ook kinderen en ouderen bij zijn betrokken, geen oorlogsmisdaad omdat de bewoners gewapende kolonisten zijn,
en dat dan weer het geweld tegen ongewapende festivalgangers wel als een oorlogsmisdaad moet worden beschouwd.

Waarbij dan vermeld moet worden dat Hamas deze daden heeft verricht op het grondgebied waaruit ze zijn verjaagd en waarnaar ze geen perspectief hebben terug te keren.
En bovendien dat Israël al dergelijke daden in het verleden ook heeft verricht, dat het zowel op weg naar en na de uitroeping van de staat Israël op Palestijns grondgebied in 1948 bijvoorbeeld bewust bloedbaden heeft aangericht in Palestijnse dorpen met het doel zoveel mogelijk Palestijnen op de vlucht te jagen, terrorisme dus. Dat is gelukt en ruim 75 jaar later zitten we nog met de gevolgen.

En dat het deze daden in het heden nog steeds verricht, wat is vermoorden van meer dan 7000 (26 okt. 2023) burgers in Gaza in 18 dagen anders? En 103 dode burgers, ook (o.a. in vluchtelingenkampen ) op de Westbank op dit moment?

Het is te gemakkelijk om een bevrijdingsorganisatie onder een bezetting omdat zij geweld gebruikt een terroristische organisatie te noemen. Elke bezetter zal dat doen.
Heeft het volk van Gaza het recht zich met geweld tegen de bezetter te verzetten? Het antwoord is ja. Heeft Hamas andere mogelijkheden dan die welke ze tot heden gebruikte om zich met geweld tegen de bezetter verzetten? Ik denk van niet.
Dat wil niet zeggen dat je al die mogelijkheden mag goedkeuren.

Als Hamas een terroristische organisatie is, dan is Israël zonder twijfel een terroristische staat met een veelvoud aan dode burgers op zijn geweten. En dan niet vanuit een onderdrukte positie zoals Hamas maar vanuit een positie van laffe, risicoloze overmacht.

Bezetter Israël heeft niet het recht het bestuur van Gaza, zijnde verzetsorganisatie Hamas, uit te roeien. Hoe kwalijk dat ook door de VS, Westerse regeringsleiders en onze verfoeilijke en onnozele exregering wordt nagewauweld.
Dat Israël daarvoor zowat het hele Gazaanse volk moet uitmoorden zou genoeg moeten zeggen.
Maar Israël is blijkbaar daartoe bereid. En de VS ook. Daarom weigeren ze een staakthetvuren.

Dat laatste heeft me werkelijk geschokt. Daardoor zijn er ondertussen meer dan 7000 dode Palestijnse burgers in Gaza door Amerikaanse bommen en raketten. De oproep van de VS nu om burgers te ontzien is pijnlijk en een lachertje.

De VS hadden dit kunnen voorkomen. Wraak is geen oplossing. Dat is het niet bij individuele misdaden van mensen, daarvoor is er een rechtsstaat, die kan onderzoeken en straffen. Zo hoort het ook te zijn bij landen en organisaties.

Maar het is nog erger dan ik dacht. De VS doen het niet omdat ze werkelijk Israël willen steunen maar omdat ze hun geopolitieke macht in het MiddenOosten en de wereld willen terugwinnen. Met Israël als satellietstaat. Vandaar meteen die vliegdekschepen. Een provocatie, een uitdaging eigenlijk, aan Hezbolla, aan Iran. Aan China, aan Rusland.

De Palestijnen en de Israëliers moeten dit zelf oplossen, zonder inmenging van en het belang van landen. Ze zullen moeten durven teruggaan naar het begin, naar 1946, de weg naar en de uitroeping in 1948 van de Joodse staat in Palestina, naar de ramp, de Nakba.
Voor de Palestijnen zal dit geen probleem zijn, voor de Israëliers wel, ook voor degenen die dachten dat ze progressief waren en Netanyaju bijna weg hadden, maar toch het allergrootste probleem van Israël blijkbaar niet goed doordacht hadden.
Daarom hebben ze zich nu weer achter hem geschaard.
En denken hem als dit alles achter de rug is alsnog weg te kunnen jagen, want waarschijnlijk wist hij meer en heeft hij het laten gebeuren.
Maar dit alles zal niet gauw achter de rug zijn, dus ze kunnen daar niet op wachten.
Ze zeiden vaak dat ze geen problemen hadden met Palestijnen, maar hebben zich niet gerealiseerd hoe groot de problemen waren die de Palestijnen met Israël hadden en hebben.

Het progressieve deel van de bevolking van Israël moet de regering Netanyaju dwingen de wraakacties op de Palestijnen te stoppen, anders wordt het weer een eindeloze geweldsspiraal waar de hele wereld bij betrokken raakt.
Een nieuwe regering moet over zijn eigen schaduw stappen, de uitbreiding van de nederzettingen stoppen, beginnen met het opheffen van de nederzettingen en tegelijk onderhandelingen beginnen hoe de (nazaten van de) verjaagde en gevluchte Palestijnen geleidelijk naar het vroegere Palestina kunnen terugkeren.
Er is een fundamenteel onrecht dat na 75 jaar eindelijk teniet gedaan moet worden. Een andere oplossing is er niet. De Tweestaten oplossing is al lang de nek omgedraaid op de Westbank.
FREE PALESTINE!

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'GAZA PALESTINE'

#Gaza, #Israël, #staakthetvuren, #geopolitiek, #Hamas, #VS #humanitairehulp, #bestialiseren, #oorlogsrecht, #oorlogsmisdaden, #Netanyaju, #terugkeer, #moord, #oorlog, #Westbank #uitroeien #nakba
#ramp #nederzettingen #kolonisten #onrecht #Hezbolla #Iran #genocide
#grondoorlog #deportatie


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png
Een paar dagen eerder…
ALS ER NA VANDAAG NOG GEEN WAPENSTILSTAND KOMT…

Israël vermoordde op laffe wijze, zonder eigen risico, met Amerikaanse bommen meer dan 7000 ongewapende burgers in Gaza in 19 dagen, waaronder de vrouw, de zoon, dochter en kleinkind van Aljaheera journalist Wael Al Dahdouh.

ALS ER NA VANDAAG NOG GEEN WAPENSTILSTAND KOMT…
(Waar zijn Israël en Biden mee bezig, hoe lang nog gaat dit pure moorden door?)

Met elke raket, met elke bom, met elk DOOD of gewond kind, dode of gewonde vrouw of man, in het dichtbevolkte Gaza (meer dan 7000 dode burgers tot heden, waarvan meer dan eenderde kinderen),
BOMBARDEERT ISRAËL ZICH STEEDS VERDER WEG VAN ZIJN EIGEN VEILIGHEID. Op één dag meer dan 500 doden door het bombarderen van een ziekenhuis, een oorlogsmisdaad op zichzelf (die niet op zichzelf staat).

Israël beging in zijn (voor)geschiedenis vele grote oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen maar nog nooit vermoordde het vooral zoveel kinderen (eenderde) en daarnaast zoveel vrouwen en mannen in zo’n korte tijd. De kans is groot dat het deze keer in zijn eigen staart gebeten heeft, vanwege het toenemend verzet in Palestina, de tegenstellingen in Israël het totaal verliezen van internationaal begrip en steun.

Het zijn precies deze oorlogsmisdaden die de Israëliers,
en de zionnisten vóór de uitroeping van hun staat in 1948,
al tientallen keren begaan hebben, met tienduizenden dode Palestijnse burgers als gevolg.
Waarbij komt de wurging van Gaza (nu zelfs volledig afgesloten voor alles, zelfs water, voedsel, medicijnen, en iedereen),
de moorden, arrestaties, beledigingen, de martelingen van Palestijnen op de bezette Westoever en in het bezette OostJeruzalem,

én de totale uitzichtloosheid die de zwijgende wereld hen biedt,

plus de VS die in feite met hun ‘onvoorwaardelijke steun’ dit alles AANMOEDIGEN en die volledig medeverantwoordelijk zijn.

Het is precies DIT, wat ze al vaak meegemaakt hadden, wat ertoe geleid moet hebben dat de strijders van Gaza (dat geen regulier leger mag hebben),
toen ze eindelijk uitbraken uit het concentratiekamp dat Gaza door toedoen van Israël is en waar normaal leven onmogelijk is,
en ze eindelijk terug waren in het gebied waaruit hun ouders en grootouders, hun buren, verjaagd waren (70% van de 2,3 miljoen bewoners van Gaza zijn vluchtelingen uit wat nu Israël is),
dat ze, toen ze zagen hoe de Israëliers die er nu wonen feestvierden en vrij waren,
en ze zich herinnerden hoe Israëliers hadden staan juichen en klappen toen Gaza de vorige keren werd gebombardeerd,
en hoe, toen vreedzame, ongewapende bewoners van Gaza demonstreerden tot aan de grenshekken en er 100den van hen koelbloedig werden neergeschoten,
toen dit allemaal bovenkwam zouden ze zijn doorgedraaid en zich getergd en woedend niet alleen tegen militairen en politieagenten en tegen, in het gebied bij Gaza over het algemeen gewapende, volwassen burgers, gekeerd hebben, maar tegen iedereen, waaronder kinderen.

Als dit laatste waar is – er worden door Netanyaju veel leugens verspreid die door Biden en Blinken gretig zijn en worden overgenomen – dan is dit scherp te veroordelen en tegen het Internationaal Oorlogsrecht. Zoals het zeker tegen het
Internationaal Oorlogsrecht. was toen de Israëliers, en de zionisten daarvóór, HETZELFDE vele malen en in verhevigde mate en onbestraft deden.
En zoals nu ook zeker het bombarderen van het dichtbevolkte Gaza dat is, waarvoor door Netanyaju en de VS allerlei smoezen worden verzonnen.

Kun je – als ze gebeurd zijn – bij de Gazaanse strijders nog van door de bezetting emotioneel gedreven misdaden tegen het oorlogsrecht spreken, het antwoord van Israël is niet alleen een misdaad tegen het oorlogsrecht,
maar vooral ook een kille, bewuste en berekende, laffe moord zonder eigen risico vanuit de lucht door een door de VS oppermachtig gemaakt leger
op tot heden meer dan 7000 burgers, waarvan meer dan eenderde kinderen in Gaza,
en heeft niets met zelfverdediging te maken, wat het uitschakelen van de lanceerplaatsen van raketten zou zijn. Israël doet geen enkele moeite.
Trouwens: Heeft een BEZETTER echt het recht om zich te ‘verdedigen’?

MET ELKE BOM OP GAZA BOMBARDEERT ISRAËL ZICH STEEDS VERDER WEG VAN ZIJN EIGEN #VEILIGHEID.
De verdeeldheid in Israël zal toenemen, de vastbesloten en beheerste #bevrijdingsstrijd, gewapend en ongewapend, zal versterkt worden. En opnieuw zullen er, helaas, Palestijnen zijn die zich, mede door deze nieuwe, ongekend grote, #oorlogsmisdaden tegen de bevolking van Gaza, zo #geprovoceerd en #uitzichtloos voelen dat ze helemaal door het lint gaan.

Israel was established in Palestine 75 years ago on the soil and blood of the Palestinians, and later expanded to include the occupiedterritories.
10.000s Of Palestinians have been killed, injured, imprisoned, expelled and treated like animals ever since.
The world ignored this. The #US even has fellow #responsibility for the crimesofoccupation.
There have been uprisings before in 75 years of occupation. If the world doesn’t learn from this one, more will follow.
The Palestinians are completely within their rights in their liberationstruggle.

Israël is 75 jaar geleden gevestigd in Palestina op de grond en het bloed van de Palestijnen, en later uitgebreid met de #bezettegebieden.
10000den Palestijnen zijn vermoord, verwond, gevangengezet, verjaagd en worden sindsdien als beesten behandeld.
De wereld negeerde dit. De VS is zelfs #medeverantwoordelijk voor de bezettingsmisdaden.
In 75 jaar bezetting waren er eerder opstanden. Als de wereld nog niet leert van deze, zullen er meer volgen.
De Palestijnen staan volkomen in hun recht in hun bevrijdingsstrijd.

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'GAZA PALESTINE'