#Yesilgöz hoort bij die mensen waarvan ik overtuigd ben dat ze niet alleen onbekwaam zijn, anderen hun werk laten opknappen, altijd blijven doordrammen, en ook absoluut niet deugen. Zie hieronder een voorbeeld.

DE HETZE VAN DE TELEGRAAF TEGEN ASIELZOEKERS IS VEEL MENSEN TE VEEL GEWORDEN. TEKEN DE PETITIE (trending op twitter!) (2066 handtekeningen in 2016, zie in het FB-bericht)

En lees wat ik van een eerder Telegraafartikel over Wij Zijn Hier vond. Zo klaagde ik het Telegraafartikel aan dat op aangeven van mevrouw #Yesilgöz van de VVD was geschreven: ‘Asielkraak kost goud’ en een ander: ‘Illegalen slopen panden’.
Jan-Willem Navis ( in zijn stijl ‘Jan-Wilders Navis’) is meestal de schrijver en bedenker van Wildersachtige benamingen als ‘rondreizend asielkraakcircus’.

OUDERWETS HETZERIG TELEGRAAFARTIKEL OVER DE VLUCHTELINGEN VAN WIJ ZIJN HIER

Typisch Telegraaf (fout in de oorlog, reactionair na de oorlog)-artikel: hetze tegen een bevolkingsgroep. Schijnbaar een tijdje ‘salonfähig’ maar nu weer terugvallend in oude reflexen. Wat kost een groep mensen? Wat kosten kinderen, ouderen, studenten, zieken, gehandicapten, geestelijk gestoorden? Welke kosten tel je en welke bewust niet? Wat is de bedoeling van De Telegraaf? Sensatie, aandacht, verkoop? Anti-vluchtelingenkrachten in de maatschappij een steuntje in de rug geven? Op die dag werd in de gemeenteraad van Amsterdam de BedBadBrood-voorziening voor zieke, ongedocumenteerde (net als WijZijnHier) vluchtelingen behandeld.

Wat kost het de belastingbetaler wanneer de gemeente Amsterdam de oude en de nieuwe bestemming van een gebouw niet op elkaar afstemt? Wat kost het om dit voormalig stadsdeelkantoor ruim 2 jaar leeg te laten staan? Wat zou de verkommering van zo’n leegstaand gebouw gekost hebben?

Is er door de gemeente een electriciteitsrekening betaald? Misschien. Ik heb deze mensen in andere panden meegemaakt zonder water, zonder verwarming, zonder electra. Ieder mens heeft recht op onderdak.

Wij zijn er trots op dat we in Nederland mensen een bestaansminimum garanderen, de bijstand. De 200 wisselende vluchtelingen van Wij Zijn Hier hebben echter in 4 jaar helemaal niets gekregen, geen cent, geen voorziening. Hoeveel miljoenen heeft de overheid daarmee, ten onrechte, uitgespaard? Wat had er aan menselijk kapitaal tegenover gestaan als deze mensen hadden mogen werken, studeren, creatief, sociaal actief zijn?

De onkosten van het leegmaken en schoonmaken van het gebouw? De vluchtelingen moesten het gebouw verlaten zonder dat ze iets anders kregen aangeboden. Ze vonden andere, kleinere, gebouwen, en konden dus daar niet al hun ‘bezittingen’ kwijt. Hun meubilair bestaat uit meubels die ze op straat hebben gevonden en waarvoor de gemeente dus destijds geen kosten heeft hoeven te maken om ze op te halen. Als wij verhuizen zetten we onze overtollige spullen op straat, waar het zonder over kosten te praten wordt meegenomen. Is het eerlijk om als het over vluchtelingen gaat, die al zoveel ‘hergebruiken’, het dan over de kosten te hebben? Zo kunnen we doorgaan.

Is het niet beschamend om mensen die we als overheid niets geven, te verwijten dat ze afval produceren, dat ze een ‘voetafdruk’ hebben? De Telegraaf schrijft een ouderwets smerig en suggestief artikel, want dat is het wat je doet wanneer je het over kosten van 1,3 miljoen hebt en er niet bij vertelt dat verreweg het grootste deel (€900.000) is gegaan naar een door de gemeente zelf opgezet project in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat, dat door toedoen van diezelfde gemeente, die veel te traag op gang kwam, is mislukt. Die onkosten zaten grotendeels niet in de vluchtelingen maar in de eigen ambtenaren.

Het is een lachertje om te beweren dat er voor Wij Zijn Hier veel ambtenaren en politie zouden zijn ingezet. Ik heb een paar demonstraties en een paar verhuizingen meegemaakt van Wij Zijn Hier en ook demonstraties, manifestaties, evenementen van anderen. Het staat werkelijk in geen verhouding. Eén voetbalwedstrijd van Ajax krijgt meer politie- inzet/ambtenareninzet dan Wij Zijn Hier bij elkaar in 4 jaar. Kortom, het is gezocht en het is onzin. En het is kwaadaardig, zoals de term ‘rondreizend asielkraakcircus’ dat is. Als deze vluchtelingen normaal werden opgevangen zoals de Rechten van de Mens dat voorschrijven, zouden ze niet hoeven te kraken. Wij Zijn Hier schreef als antwoord op deze hetze een uitstekend persbericht. Daar kunnen kwaadwillenden als De Telegraaf ( én Yesilgöz!) het mee doen: https://www.facebook.com/WijZijn…/posts/1292353127464914:0