Onze particuliere financiële hulpactie voor de vluchtelingen van WijZijnHier, gecombineerd met De Mensensmokkelaar van Amsterdam in afleveringen

Dringende en blijvende Financiële noodhulp voor vluchtelingen die geen kant op kunnen en niets krijgen van staat of stad. Help!

Daarom doe ik opnieuw een beroep u. Schrijf aub wat over naar 
het nieuwe banknummer  NL17TRIO0379714574 van AMJ Meurs.

Herstart en bewerkt op 2 december 2019
HARTELIJK DANK VOOR UW NIEUWE BIJDRAGEN!

Beste mensen,

Hoe kan dat: aan vluchtelingen die niet terug kunnen geen verblijfsvergunning geven, wel een verbod op werk, geen inkomen, geen onderdak, geen kleding,  geen voedsel, geen onderwijs?
Het kan blijkbaar: zogenaamde ongedocumenteerde vluchtelingen zijn om te overleven volledig afhankelijk  van particulier initiatief. Vandaar deze particuliere financiële hulpactie.

Ze waren met 65, vluchtelingen uit Afrikaanse landen, die april van dit jaar in Uilenstede 475, een 5 jaar lang leegstaand gebouw in het gebied Uilenstede/Kronenburg in Amstelveen, waren getrokken. Het gebied gaat volledig op de schop, het visieplan was kort daarvoor door de gemeenteraad aangenomen, het zal jaren vergen dit te realiseren en in de tussentijd is er vanalles mogelijk, ook voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Dat hoopten ze, zeker toen de eigenaars ze aanboden tot 31 juli te blijven en te willen nadenken over een langere periode. Maar ze werden bedrogen, zowel door de eigenaars als door de staat, en de staat maakte het hun zelfs onmogelijk om tegen de rechterlijke uitspraak in hoger beroep te gaan.

Ze leefden daarna dagen, weken  op straat, zonder iets, werden overal opgejaagd, gelukkig woonden er een flink aantal daarna weer in een kraakpand in Amsterdam, want alles beter dan op straat. Maar voor hoe lang? Op 8 augustus kregen ze al weer van de rechter te horen dat ze er snel uit moesten. Want al staat een gebouw al jaren leeg, de belangen van de staat (antikraakwet) en de eigenaar (eigendomsrecht) wogen tot nog toe altijd zwaarder. Er zijn wel mooie plannen voor een 24Uursopvang in Amsterdam, maar de harde werkelijkheid is dat er momenteel geen enkele opvang en geen enkele voorziening is voor ongedocumenteerden in Amsterdam die zich nu aanmelden.

De mensen die hun een goed hart toedragen hebben de gemeente dringend gevraagd om een NOODOPVANG. Temeer omdat er op maandag 24 juni opnieuw bijna 70 ongedocumenteerde vluchtelingen vanuit de Bijlmerdreef op straat waren gezet, die ook eerst op straat, dan in het Mandelapark, en ondertussen voor het overgrote deel eveneens in hetzelfde gebouw als die van Uilenstede terecht waren gekomen.  In dat gebouw woonden toen meer dan 135 mensen, waaronder enkele vrouwen, waarvan een zwanger. Deze zijn allemaal een dag na de uitspraak van de rechter op 8 augustus op straat gekomen,  in weer en wind, en toen in tentjes die daarna verboden werden.

Na allerlei omzwervingen woonden er daarna tot zo’n 150 mensen dicht op elkaar met weinig elektra en zonder verwarming en slechts flessengas in de beperkte ruimte van een vroegere supermarkt die ze zelf een beetje hadden kunnen knappen. 
Net waren er in een fantastische actie van @Familyonamission tientallen stapelbedden verworven toen ze door middel van een spoedontruiming weer werden verjaagd.  De meest kwetsbaren vonden tijdelijk onderdak bij particulieren, de rest slaapt op straat of in een verlaten, open parkeergarage zonder een enkele voorziening in erbarmelijke omstandigheden.


(foto @SamanthaSelima) Vraag: <Wat is dat?> Antwoord: <Hier slaapt iemand onder>
SLAPENDE, DAKLOZE, ONGEDOCUMENTEERDE , GEPLASTIFICEERDE VLUCHTELING ZONDER VOORZIENINGEN IN (OPEN) PARKEERGARAGE IN AMSTERDAM
HELP!

Ondertussen weigert de gemeente nog steeds Noodopvang en zelfs voedsel en voorzieningen aan de vluchtelingen op straat of in een kraakpand. Ze beroept zich op de 24Uursopvang, die al verstopt is voor ze is gestart, en waartoe nauwelijks een toegang bestaat, zelfs voor ernstig zieken is er een wachtlijst. De #winteropvang is te klein, de #extraopvang gaat pas open bij een temperatuur van min 4 graden.

Daarom doe ik opnieuw een beroep u. Schrijf aub wat over naar 
het nieuwe banknummer  van NL17TRIO0379714574 van AMJ Meurs. (door overstap van ING naar TRIODOS staat in het magazine nog het oude ING-nr en is er ook een ander TRIODOS-nr gepubliceerd, maar alles komt uiteindelijk terecht op bovenstaand nieuwe nummer en gaat van daar naar de vluchtelingen)
Het geld wordt onmiddellijk overgemaakt naar de contactpersonen op straat of waar de vluchtelingen op dat moment zijn. Op mijn FB-pag. wordt verantwoording afgelegd voor de ontvangen bedragen.
U wordt daar ook op de hoogte gehouden van het wel en wee van de vluchtelingen:  https://www.facebook.com/ton.meurs.7/

Ik probeer dat ook op mijn website te doen, maar die loopt meestal wat achter op FB.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is MensensmokkelaarHumansmugglerKaftjuli2019.jpg

Als u tenminste €5,82 (inclusief verzendkosten) naar NL17TRIO0379714574 van AMJ Meurs overschrijft en op de overschrijving uw adres vermeldt, krijgt u het magazine met het 2-talige verhaal DE MENSENSMOKKELAAR VAN AMSTERDAM/ THE AMSTERDAM HUMAN SMUGGLER toegestuurd. In dit absurde verhaal spelen vluchtelingen van Wij Zijn Hier een grote rol. Ook de vluchtelingen zelf proberen op straat met dit magazine een kleine donatie te verkrijgen. Heel hartelijk dank.

Als u vluchtelingen én de poëzie een warm hart toedraagt, wil ik u graag ook de prachtige 3-talige (Ned/Eng/Ital.) bundel DIARIUM BELLI van Patrizia Filia ter ondersteuning van de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, aanbevelen: http://meursam.nl/?p=598

Om wat voor vluchtelingen voor wie ik deze actie doe, gaat het? Het gaat om vluchtelingen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, (nog) niet in de procedure zijn opgenomen of uit de procedure zijn gezet (waar ze zich met veel moeite weer in terug moeten vechten), en niet terug kunnen! Omdat de reden van hun vlucht niet is opgeheven – oorlog, dictatuur, discriminatie als groep, persoonlijke vervolging, honger, rampen, uitzichtloosheid, klimaatverandering – of omdat de Nederlandse regering de verantwoording afschuift op het land waar de vluchteling Europa is binnengekomen, de zogenaamde Dublinclaim, of omdat de vluchteling voor terugkeer niet de juiste papieren heeft.

Ze kunnen dus geen kant op. Maar ze moeten ondertussen wel leven. Daar hebben ze recht op. Ieder mens heeft recht op voeding, kleding, een dak boven zijn hoofd, gezondheidszorg, onderwijs, werk. Niemand durft dat te ontkennen. Maar landen, regeringen, overheden, gemeentebesturen, durven dat wel af te schuiven. Wij noemen dat het verschoven geweten. Ze zeggen:
‘De vluchtelingen hebben daar wel recht op, maar dat wil niet zeggen dat wij als land, als regering, als gemeentebestuur moeten zorgen dat ze dat recht ook kunnen uitoefenen. En als we het wel doen, doen we dat vrijwillig, niemand kan ons daartoe verplichten, niemand kan daar rechten aan ontlenen.’
Ze beroepen zich daarbij soms zelfs op gerechtelijke uitspraken. Maar kunnen rechterlijke uitspraken geldig zijn die in tegenspraak zijn met de mensenrechten?
En hoe was het ook al weer met de menselijke en wettelijke verplichting om een mens die in gevaar is, in nood is, gewond is, kwetsbaar is, te helpen?
In nood en kwetsbaar zijn deze vluchtelingen in ieder geval. Gewond, geestelijk en/of lichamelijk vaak ook. Door de toestand in hun land van herkomst, door hun vlucht, de tocht. In gevaar zijn ze niet alleen geweest tijdens hun vlucht maar zijn ze hier nog steeds, door partijen die hun bestaansrecht ontlenen aan het bestrijden van vluchtelingen, van vreemdelingen, de voortdurende hetze en de traditionele partijen die hierin mee zijn opgeschoven in de hoop op politiek gewin.

Hartelijk dank voor uw bijdrage,

Ton Meurs, supporter Wij Zijn Hier/We Are Here

www.meursam.nl 
https://www.facebook.com/ton.meurs.7
https://twitter.com/TonMeurs 

HARTELIJK DANK VOOR UW NIEUWE BIJDRAGEN

Als de hulp is uitgeput, wat zijn dan zij die deze hulp nodig hebben?:
When the help is exhausted, what are they who need this help? : http://meursam.nl/?p=704  (een selectie uit het verslag van @SamanthaSelima van @Familyonamission)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.