Gust van Brussel

Door een hack zijn al mijn berichten over Gust van Brussel verdwenen. Op Facebook werken ook de links naar Gust niet meer. In mijn boekwinkeltje Wonderland vindt u diverse titels van Gust van Brussel en ook een special van mijn literair kladschrift HetWerk over Van Brussel. De opbrengst zal worden gebruikt voor, zo mogelijk, nieuwe uitgaven over en van Gust van Brussel en voor promotie van zijn werk.