Na het verraad van de Staat nu de wraak van de staat

T.ov. We Are Here


(14 juni) Na het verraad van de Staat nu de wraak van de staat.
De Staat geeft geen enkele ruimte voor een turbo spoedappel tegen een gerechtelijke uitspraak die het pleidooi van de staat had overgeschreven. Wil supersnel ontruimen, namelijk op maandag 17 juni. Staat verklaart verhinderd te zijn om voor of op die datum aan een spoedappel deel te nemen. Het gerechtshof trekt daarna de mogelijkheid van een spoedappel in. De rechtsstaat schiet ernstig tekort als op die manier de staat een spoedappel (hoger beroep) kan verhinderen zodat de staat zijn gang kan gaan. Gevolg: de 65 vluchtelingen van WAH Uilenstede staan maandagmiddag 17 juni op straat. Want Amsterdam kent momenteel geen enkele opvang.

HET VERRAAD VAN DE STAAT t.o.v. van Wij Zijn Hier

Vandaag, 13 juni, was de uitspraak per mail van het Kort Geding dat plaatsvond op 28 mei.
Rechter wijst verbod op ontruiming af.
@WijZijnHier #Uilenstede gaat in spoedappel. We kunnen daarbij zaken aan de orde stellen die ons op de vorige zitting niet lukten, zoals het ongeoorloofd opvragen van privégegevens van onze eiser door de staat. En de overduidelijke mailcorrespondentie waarin de advocaat van de staat ons namens de advocaat van de eigenaar een voorstel doet, waarop we ja hebben gezegd en dus een overeenkomst hadden.

Op vrijdagavond 17 mei was er in voorbereiding op het door Wij Zijn Hier Uilenstede tegen de Staat aangespannen Kort Geding op 20 mei ter voorkoming van ontruiming, intensief contact per telefoon en mail tussen de advocaten van Wij Zijn Hier Uilenstede en van de Staat.

Om 21:14u mailt de advocaat van de staat:

<Geachte confrère,Hierbij kom ik terug op ons telefoongesprek van zo-even.Zojuist heb ik contact gehad met de advocaat van de eigenaresse van het pand. Zij gaf mij aan dat er dit weekend niet meer zal worden overlegd over een langere termijn dan 31 juli 2019. Waar de ruis is ontstaan kunnen wij uiteraard niet achterhalen, nu wij niet bij het gesprekaanwezig waren.Indien uw cliënten dit aanbod accepteren, wat ik persoonlijk nog steeds een heel mooi aanbod vind, dan hoor ik dat heel graag zo spoedig mogelijk van u. Een fijne avond toegewenst en ik verneem graag! (…)>

Zaterdag 18 mei om 11u mailt de advocaat van de staat:

<Geachte confrère,Ik ben vandaag beperkt telefonisch bereikbaar (tot ongeveer 12:30). Heeft u uw cliënten al gesproken? Ik verneem graag. Met vriendelijke groet, (…)>

Op zaterdag 18 mei om 16.58u antwoordt de advocaat van WijZijnHier Uilenstede:
<Geachte confrere, het door clienten te nemen besluit is dusdanig ingrijpend dat zij daarvoor een algemene vergadering hebben uitgeroepen morgen om 13 uur. Uiterlijk om 15 uur kan ik u definitief berichten of clienten het voorstel van voortgezet verblijf tot en ontruiming per 31 juli aanvaarden, in welk geval het geding uiteraard kan worden ingetrokken. Met alle begrip voor het daaruit voortvloeiende ongemak, dat ook mij persoonlijk treft, vriendelijke groet, (…)>

Op zaterdag 18 mei om 17.02u antwoordt de advocaat van de staat:
<Geachte confrère, Hartelijk dank voor het informeren! Dan wachten we morgen even af.
Met vriendelijke groet, (…)>

Op zondag 19 mei om 13.00u wordt middels een voorgelezen schrijven van de advocaat van WijZijnHier Uilenstede het voorstel als volgt aan de vergadering van bewoners voorgelegd:
<Er ligt voor een voorstel van de eigenaar om jullie nog tot 31 juli in de gelegenheid te stellen het verblijf op de Uilenstede voort te zetten. Aanvaarding daarvan zal betekenen dat tot die tijd ook strafrechtelijke ontruiming van de baan is en we het kort geding zullen kunnen en ook moeten intrekken. (…)>

Het door de bewoners te nemen besluit was niet makkelijk, want volgens de contactpersonen hadden de eigenaars niet alleen aangeboden om tot 31 juli te blijven, maar ook om over een langer verblijf te zullen nadenken en met een antwoord daarop te zullen terugkomen. Daarom was de vergadering zo lang mogelijk uitgesteld, namelijk om de eigenaars in de gelegenheid te stellen opnieuw langs te komen. Maar ze kwamen niet.

De vergadering zei ja op het voorstel en kort voor 15u werd dit ja aan de advocaat van WijZijnHier Uilenstede gemaild die dit op zijn beurt doormailde aan de advocaat van de staat. De bewoners hadden aan de voorwaarden voldaan en gingen er vanuit dat ze een overeenkomst hadden.

Op maandag 20 mei om 9.45u mailt de advocaat van WijZijnHier Uilenstede aan de rechtbank:
<Geachte mevrouw, nu partijen op het allerlaatste moment overeenstemming hebben bereikt, lijkt voortzetting van het geding overbodig. Nu er nog wat puntjes op de i gezet moeten worden, verzoek ik u, in samenspraak met mr. …, de behandeling van de zaak tot nader order aan te houden. Met vriendelijke groet, (…)>

In de loop van maandag 20 mei komt de advocaat van de eigenaars, die tot dan buiten beeld is gebleven, plotseling telefonisch naar de advocaat van WijZijnHier Uilenstede met aanvullende eisen wat betreft de overeenkomst.
Op dinsdag 21 mei 09.45u verwoordt zij deze als volgt:
> Geachte confrère, Zoals gisteren besproken bijgaand een concept. Ik stuur deze in WORD toe zodat de ontbrekende punten kunnen worden aangevuld. Zoals besproken zal uw cliënte, de organisatie We are here, een informele vereniging laten oprichten en deze vaststellingsovereenkomst als akte laten passeren door een door haar aan te wijzen notaris. Zodoende verkrijgt cliënte een executoriale titel voor ontruiming (indien de overeenkomst niet zou worden nagekomen) en kan tevens de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon die uw cliënte vertegenwoordigt, kunnen worden vastgesteld. Ik zie graag uw berichten tegemoet, waarvoor dank. Met vriendelijke groet, (…)>

WijZijnHier heeft nog even gedacht: zullen we hier op ingaan om overal vanaf te zijn? Maar na een oudrechter en een notaris geraadpleegd te hebben, wees WAH deze vergaande aanvullende eisen, mede omdat het ook juridische onzin was, resoluut af.
Omdat de staat op het juist hanteren van de wet in het algemeen moet toezien, had ze ook moeten ingrijpen toen de advocaat van de eigenaar plotseling aanvullende eisen stelde, m.n. een Notariële Acte, omdat deze volgens haar nodig zou zijn om een ‘executabele bevoegdheid’ te verkrijgen, die weer nodig zou zijn om er zeker van te zijn dat WAH er 31 juli uit zou gaan.
Dit getuigt van onnodig wantrouwen tegenover de bewoners, vraagt een onnodige inspanning van deze (de onzin om een ‘informele vereniging op te richten’ daargelaten; die richt je namelijk niet op: die is er of die is er niet. Ook hier zou de advocaat van de staat tegenin moeten gaan), zoals het vinden en gaan naar een notaris, en de financiële inspanning van enkele honderden euro’s door mensen die geen enkel inkomen hebben en afhankelijk zijn van liefdadigheid.
Getuigt bovendien van het (onterecht) ontkennen van de waarde van een gewone (vaststellings)overeenkomst en bovendien van de waarde van een gerechtelijke uitspraak, beide voldoende zijnde om ontruiming te garanderen.
Die tot slot een onjuist juridisch beeld geeft van de Notariële Acte als zogenaamd zijnde een voorwaarde voor een ‘executabele bevoegdheid’, want tussen beiden is geen verband. Ook met een Notariële Acte zul je voor een ‘executabele bevoegdheid’ nog steeds gewoon naar de rechter moeten.

Op 23 mei 2019 om 12.05u pleegt dan de advocaat van de staat in een mail aan de advocaat van WijZijnHier Uilenstede openlijk verraad ten opzichte van zijn eigen in het weekeind daarvoor ingenomen positie en ten opzichte van de vluchtelingen van WijZijnHier:
<(….) Zoals u bekend wordt de eigenaresse bijgestaan door een eigen advocaat en treed ik niet voor de eigenaresse op. Dat u uit mijn berichten heeft opgemaakt dat het aanbod van de eigenaresse nog geldig was, vind ik vervelend, maar maakt niet dat er een overeenkomst tot stand gekomen is. (…)>

(Zie aub in het begin van dit FB-bericht de mails die de advocaat van de staat aan de advocaat van WijZijnHier Uilenstede stuurde)

Het zou nog erger worden. In het begin van de avond voor het uitgestelde Kort Geding (28 mei) blijkt dat de advocaat van de staat, terwijl niet duidelijk is onder welke titel, privégegevens van de eiser van WijZijnHier heeft opgevraagd bij de IND/DTenV, bij de politie van Amstelveen, het Vreemdelingenloket Amsterdam, de woordvoerder van de 24Uursopvang Amsterdam, en van al deze instanties ook braaf antwoord heeft gekregen. Opvalt is dat als onderwerp bij de antwoorden staat vermeld: <Staat/Chakroune Nuur> terwijl het om een KG van Chakroune Nuur TEGEN de staat gaat.
In ieder geval hadden deze privégegevens van de eiser niet op het KG aan de orde mogen komen en zouden deze alsnog buiten beschouwing moeten worden gelaten.
Het is alsof WijZijnHier in haar KG tegen de staat privégegevens zou verzamelen en rondsturen van de advocaat van de staat.
Tegen dit handelen door de advocaat van de staat is een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
In ieder geval was met deze handelwijze het verraad van de staat compleet.
Zie ook: Eerder bericht over Kort Geding op FBDe belangen van de staat (de [antikraak]wet, alsof woonrecht niet ook in wetten is vastgelegd die door de staat moeten worden verdedigd) en die van de eigenaar wogen tot heden bij alle uitspraken tegen WAH het zwaarst. Daar moet een keer een eind aan komen, aan dat automatisme. De voornaamste reden is dat niet erkend wordt dat de staat verantwoordelijk is voor de wetten en de handhaving daarvan in het algemeen, ook als die in het nadeel van de eigenaar (zoals de beperkingen van het eigendomsrecht) en in het voordeel van de bewoners (zoals het onjuist hanteren en interpreteren van de wet door de advocaat van de eigenaar). Het nu schijnbaar vanzelfsprekende gelijk optrekken van de staat met de eigenaar, en het zelfs optreden van de staat voor de eigenaar zou daarmee zijn vanzelfsprekendheid verliezen. Het proportionele gewicht, wat verworden is tot een soortelijk gewicht, van staat en eigenaar samen, zou daarmee een ernstige knauw oplopen en tot geheel andere resultaten bij de rechter moeten leiden.
Daar willen we het graag heel veel en heel vaak over hebben. Zoals ook over het asielgat, het niet terug kunnen maar ook niets krijgen om hier te blijven, over de extreme kwetsbaarheid van de ongedocumenteerde vluchteling. Maar WELLICHT KAN WAH UILENSTEDE DAT deze keer VERANDEREN.
We hebben het ondertussen over maar over één ding:
MAAR WIJ HEBBEN AL EEN DEAL!
Om tenminste tot 31 juli in Uilenvlucht, Uilenstede 475, te blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *