Dringende Financiële noodhulp voor vluchtelingen die geen kant op kunnen en niets krijgen van staat of stad

Beste mensen,

( bewerkt 21 aug) Hoe kan dat: aan vluchtelingen die niet terug kunnen geen verblijfsvergunning geven, wel een verbod op werk, geen inkomen, geen onderdak, geen kleding,  geen voedsel, geen onderwijs?
Het kan blijkbaar: zogenaamde ongedocumenteerde vluchtelingen zijn om te overleven volledig afhankelijk  van particulier initiatief. Vandaar deze particuliere financiële hulpactie.

Ze waren met 65, vluchtelingen uit Afrikaanse landen, die in Uilenstede 475, een 5 jaar lang leegstaand gebouw in het gebied Uilenstede/Kronenburg in Amstelveen, waren getrokken. Het gebied gaat volledig op de schop, het visieplan daarvoor is onlangs door de gemeenteraad aangenomen, het zal jaren vergen dit te realiseren en in de tussentijd is er vanalles mogelijk, ook voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Dat hoopten ze, zeker toen de eigenaars ze aanboden tot 31 juli te blijven en te willen nadenken over een langere periode. Maar ze werden bedrogen, zowel door de eigenaars als door de staat, en de staat maakte het hun zelfs onmogelijk om tegen de rechterlijke uitspraak in hoger beroep te gaan.

Ze leefden daarna dagen, weken  op straat, zonder iets, werden overal opgejaagd, gelukkig woonden er een flink aantal ondertussen ook weer in een kraakpand, Kuiperbergweg 26 Amsterdam, want alles beter dan op straat. Maar voor hoe lang? Op 8 augustus kregen ze al weer van de rechter te horen krijgen dat ze er snel uit moesten. Want al staat een gebouw al jaren leeg, de belangen van de staat (antikraakwet) en de eigenaar (eigendomsrecht) wogen tot nog toe altijd zwaarder. Er zijn wel mooie plannen voor een 24Uursopvang in Amsterdam, maar de harde werkelijkheid is dat er momenteel geen enkele opvang en geen enkele voorziening is voor ongedocumenteerden in Amsterdam die zich nu aanmelden.

De mensen die hun een goed hart toedragen hebben de gemeente dringend gevraagd om een NOODOPVANG. Temeer omdat er op maandag 24 juni opnieuw bijna 70 ongedocumenteerde vluchtelingen vanuit de Bijlmerdreef op straat zijn gezet, die eveneens eerst op straat, in een park, en ondertussen voor het overgrote deel, eveneens in hetzelfde gebouw, Kuiperbergweg 26, terecht waren gekomen. Daar woonden toen meer dan 135 mensen, waaronder enkele vrouwen, waarvan een zwanger. Deze zijn allemaal na de uitspraak van de rechter op 8 augustus een dag later op straat gekomen,  maar een groot deel heeft, na een paar dagen in weer en wind, ondertussen een ander pand gevonden waar nu zoveel over te  doen is. En de gemeente weigert nog steeds de Noodopvang en zelfs voedsel en voorzieningen aan de vluchtelingen op straat of in een kraakpand. Ze beroept zich op de nog te starten 24Uursopvang, die al verstopt is voor ze is gestart, en waartoe geen enkele toegang bestaat, zelfs voor ernstig zieken is er een wachtlijst.

Daarom doe ik een beroep u. Schrijf aub wat over naar 
Het banknummer  NL53INGB0005419523 van Hr AMJ Meurs.
Het geld wordt onmiddellijk overgemaakt naar de contactpersoon op straat of waar dan ook. Hieronder en op de FB-pag. wordt verantwoording afgelegd voor de ontvangen bedragen.
U wordt daar ook op de hoogte gehouden van het wel en wee van de vluchtelingen.

Ik probeer dat laatste ook op mijn website te doen, maar die loopt meestal wat achter op FB.

Als u minstens €5,74 (inclusief verzendkosten overschrijft en op de overschrijving uw adres vermeldt, krijgt u het magazine met het 2-talige verhaal DE MENSENSMOKKELAAR VAN AMSERDAM/ THE AMSTERDAM HUMANSMUGGLER toegestuurd. In dit absurde verhaal spelen vluchtelingen een grote rol. Ook de vluchtelingen zelf proberen op straat met dit magazine een kleine donatie te verkrijgen. Heel hartelijk dank.

Als u vluchtelingen én de poëzie een warm hart toedraagt, wil ik u graag ook de prachtige 3-talige (Ned/Eng/Ital.) bundel DIARIUM BELLI van Patrizia Filia ter ondersteuning van de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, aanbevelen: http://meursam.nl/?p=598

Om wat voor vluchtelingen voor wie ik deze actie doe, gaat het? Het gaat om vluchtelingen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, uit de procedure zijn gezet (waar ze zich met veel moeite weer in terug moeten vechten), en niet terug kunnen. Omdat de reden van hun vlucht niet is opgeheven – oorlog, dictatuur, discriminatie als groep, persoonlijke vervolging, honger, rampen, uitzichtloosheid, klimaatverandering – of omdat de Nederlandse regering de verantwoording afschuift op het land waar de vluchteling Europa is binnengekomen, de zogenaamde Dublinclaim, of omdat de vluchteling voor terugkeer niet de juiste papieren heeft.

Ze kunnen dus geen kant op. Maar ze moeten ondertussen wel leven. Daar hebben ze ook recht op. Ieder mens heeft recht op voeding, kleding, een dak boven zijn hoofd, gezondheidszorg, onderwijs, werk. Niemand durft dat te ontkennen. Maar landen, regeringen, overheden, gemeentebesturen, durven dat wel af te schuiven. Wij noemen dat het verschoven geweten. ‘De vluchtelingen hebben daar wel recht op, maar dat wil niet zeggen dat wij als land, als regering, als gemeentebestuur moeten zorgen dat ze dat recht ook kunnen uitoefenen. En als we het wel doen, doen we dat vrijwillig, niemand kan ons daartoe verplichten, niemand kan daar rechten aan ontlenen.’ Ze beroepen zich daarbij soms zelfs op gerechtelijke uitspraken. Maar kunnen rechterlijke uitspraken geldig zijn die in tegenspraak zijn met de mensenrechten? En hoe was het ook al weer met de menselijke en wettelijke verplichting om een mens die in gevaar is, in nood is, gewond is, kwetsbaar is, te helpen? In nood en kwetsbaar zijn deze vluchtelingen in ieder geval. Gewond, geestelijk en/of lichamelijk vaak ook. Door de toestand in hun land van herkomst, door hun vlucht, de tocht. In gevaar zijn ze niet alleen geweest tijdens hun vlucht maar zijn ze hier nog steeds, door partijen die hun bestaansrecht ontlenen aan het bestrijden van vluchtelingen, van vreemdelingen, de voortdurende hetze en de traditionele partijen die hierin mee zijn opgeschoven in de hoop op politiek gewin.
Hartelijk dank voor uw bijdrage, Ton Meurs


VERANTWOORDING VAN DE ONTVANGEN BEDRAGEN:
D.S €30; PvdPK 20€; L.R. 25€; RR 50; AvB 100€; TS 60€ (tot 20 juni)
EvD 50€ ; FdB: 25 (tot 24 juni)
A.D. €20; ML€50; HenWMT 25€; FG100; BJ35€; JB50€; MD 20€ (tot 26juni)
JM €50; ML €25; RP €10; LK 50€; TM €75; HM €20; BM €10; GV €25 (tot 29 juni)
JK 100€ (tot 2 juli);
HN 30€; CB 20€ (tot 3 juli);
BD 50€; EV 100€ (tot 5 juli);
HN 15€; LM 20€; BK 15; CV 10€ (tot 10 juli);
FM 25€; PM 100€; AS 100€; ST 5,74€; (tot 12 juli);
SR €100; RS €25 (tot 18 juli);
VdBP 50€; TH 25€ (tot 19 juli);
DPKAN 50€; JBB 150€; (tot 20 juli);
DPKD 100€; (tot 21 juli);
AB 50€; JV 100€; DPGAN €250;(tot 22 juli);
CK 35; (tot 23 juli);
JM 25€; TB 20€ (26 juli);

L.B. €50; J.H. €100; W.S. €100; (tot 2 aug. 2019);
SW €100; RU €15;MB €100; ( tot 11 aug);
Magazine €4; BM 25€; EV 100; (tot 21 aug);

Hartelijk dank. Het geld is overgemaakt naar contactpersonen op straat, een kraakpand of waar ze ook maar zijn.

www.meursam.nl
https://www.facebook.com/ton.meurs.7
https://twitter.com/TonMeurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *